רשומות

חג החירות והסדר

הגדולה שבצמצום: שיעורים שלמדתי ממרדכי ניסן ז"ל