המילה הקשה ביותר

עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר; שבינו לבין חברו - אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו (משנה, יומא, ח, ז).
כמו בשיר של אלטון ג'ון, נראה שסליחה היא המילה הקשה ביותר.

קשה מספיק להודות בפני עצמך שטעית או לא היית בסדר. קשה עוד יותר להודות על כך בפני אדם שפגעת בו – לראות בעיניו את הכאב שגרמת לו ולבקש את סליחתו.

כשהקשבתי למערכה השנייה בפודקסט הזה לפני שבוע, חשבתי על כל הפחד, הגאווה והמבוכה המונעים מאתנו להתקרב למי שפגענו בו או שפגע בנו. חשבתי גם על כמה שמחה, נחמה וצחוק היינו מרוויחים עם רק היינו מוצאים את הדרך לגשת אליהם ולהגיד להם כמה הם חסרים לנו.


תגובות