ראו הוזהרתם!בשנים האחרונות, התנהלו דיונים סוערים באוניברסיטאות על בקשות להוסיף אזהרות קריאה לחומרי לימוד (בדומה לאזהרות צפייה לפני סרטים). במאמר זה, אני מנתח את הרקע לתופעה - ואת הסכנות הטמונות בה.
תגובות