כלי הרוח

בעבודה שלי, אני משתתף לעתים קרובות בראיונות קבלה לתכניות מנהיגות. כששואלים את המועמדים מה הם מקווים ללמוד בתכנית, רבים משיבים: "כלים". בד"כ אני רואה את התשובה הזו כהזדמנות לשורה של שאלות המשך: כלים למה? איזה סוג של כלים? מדוע אתה זקוק לעזרה שלנו כדי לרכוש אותם? מה גורם לך לחשוב שבידינו הכלים המסוימים שאתה זקוק להם, ושאנחנו מסוגלים ללמד אותך להשתמש בהם?

השאלות האלה אינן שאלות רטוריות. אני באמת נאבק עם השאלה אילו סוגים של ידע, מיומנויות, תכונות, הרגלים, ואכן, גם כלים, מנהיגים חינוכיים וחברתיים צריכים כדי להצליח. ואני סקרן לשמוע מה הם חושבים שהם צריכים.

במסגרת מאמציי להסביר מה אנשים יכולים – ומה אינם יכולים – לצפות לרכוש בתכניות מנהיגות, יצרתי את המטפורה הויזואלית רצ"ב, על בסיס הדגל הסובייטי.

הפטיש והמגל בדגל הסובייטי הם כלי עבודה של היד, ומסמלים עבודה פיזית. סימן השאלה וסימן הקריאה בדגל המומצא שלי הם כלים של שיח, ומסמלים עבודה אינטלקטואלית ופסיכולוגית.

הכלים שמשתתפים יכולים לצפות לרכוש בתכניות מנהיגות הם בראש ובראשונה כלים של הרוח – ידע חדש, דרכי חשיבה חדשות, שאלות חדשות, דרכים חדשות ללמוד מאחרים ועם אחרים. אם נוכל לסייע למנהיגי חינוך לשאול שאלות עמוקות, קשות ומועילות, ולגלות, לנסח או לשקול מחדש את סימני הקריאה שלהם – דיינו.

לקראיה נוספת על כלי הרוח הקליקו כאן.

תגובות